Skip to main content

Użyj Findera, aby uzyskać dostęp do kopii zapasowych FileVault na maszynie czasu

Aplikacja Apple Time Machine używa przekonującego interfejsu do przywracania kopii zapasowych plików i folderów na komputerze Mac, ale co się dzieje, gdy plik, który chcesz przywrócić, znajduje się wewnątrz kopii zapasowej obrazu FileVault?

Informacje o FileVault

FileVault to program do szyfrowania dysków na komputerach Mac. Dzięki niemu możesz szyfrować foldery i chronić je hasłem.

Poszczególne pliki i foldery w zaszyfrowanym obrazie FileVault są zablokowane i nie można uzyskać do nich dostępu za pomocą Time Machine. Jednak Apple udostępnia inną aplikację, która może uzyskać dostęp do danych FileVault - Findera. To nie jest backdoor, który umożliwia każdemu dostęp do zaszyfrowanych plików. Nadal musisz znać hasło konta użytkownika, aby uzyskać dostęp do plików, ale zapewnia on możliwość przywracania pojedynczego pliku lub grupy plików bez konieczności wykonywania pełnego przywracania z kopii zapasowej Time Machine.

Niezbyt tajną częścią tej wskazówki jest to, że wehikuł czasu kopiuje tylko zaszyfrowany plik o niewielkiej paczce, który jest twoim folderem domowym FileVault. Korzystając z Findera, możesz przejść do foldera z kopiami zapasowymi, kliknąć dwukrotnie zaszyfrowany obraz, podać hasło i zamontować obraz. Następnie możesz znaleźć żądany plik i przeciągnąć go na pulpit lub do innej lokalizacji.

Korzystanie z Findera w celu uzyskania dostępu do kopii zapasowych FileVault

Oto jak otworzyć Kopię zapasową FileVault:

  1. Otwórz okno Findera na komputerze Mac, klikając przycisk Znalazca ikonę na pasku dokowania lub za pomocą skrótu klawiaturowego Command + N.

  2. Kliknij napęd używany do tworzenia kopii zapasowych Time Machine w lewym panelu okna Findera. W wielu przypadkach jest to nazwa Time Machine Backup.

  3. Kliknij dwukrotnie ikonę Backups.backupdb teczka.

  4. Kliknij dwukrotnie ikonę teczka z nazwą komputera. W otwartym folderze znajduje się lista folderów z datami i godzinami.

  5. Kliknij dwukrotnie ikonę teczka który odpowiada dacie kopii zapasowej pliku, który chcesz przywrócić.

  6. Pojawi się inny folder o nazwie po twoim komputerze. Kliknij dwukrotnie. W tym folderze znajduje się reprezentacja całego komputera Mac w momencie wykonania kopii zapasowej.

  7. Użyj wyszukiwarki, aby przejść do folderu domowego swojego konta użytkownika, zwykle wzdłuż tej ścieżki:Nazwa komputera > Użytkownicy > Nazwa Użytkownika. Wewnątrz znajduje się plik o nazwie username.sparsebundle. To jest kopia zabezpieczonego konta użytkownika FileVault.

  8. Kliknij dwukrotnie ikonę username.sparsebundle plik.

  9. Podaj hasło do konta użytkownika, aby zamontować i odszyfrować plik obrazu.

  10. Użyj przeglądarki, aby poruszać się po obrazie FileVault tak, jakby był jakimkolwiek innym folderem na Macu. Zlokalizuj pliki lub foldery, które chcesz przywrócić i przeciągnij je na pulpit lub inną lokalizację.

Po zakończeniu kopiowania żądanych plików koniecznie wyloguj się lub odmontuj obraz nazwa_użytkownika.sparsebundle.