Skip to main content

Przechowuj hasła za pomocą odwracalnego szyfrowania

Włączenie haseł do sklepu przy użyciu opcji odwracalnego szyfrowania określa, czy system Windows przechowuje hasła przy użyciu szyfrowania odwracalnego.

Włączenie tego jest zasadniczo takie samo jak przechowywanie haseł w postaci zwykłego tekstu, który jest niezabezpieczony i niezalecany. Celem tego ustawienia zasad jest zapewnienie obsługi aplikacji używających protokołów, które wymagają znajomości hasła użytkownika do celów uwierzytelniania. Włączenie tego ustawienia polityki powinno być ostatecznością stosowaną tylko w skrajnych sytuacjach, gdy nie ma alternatywy, a wymagania aplikacji przeważają nad potrzebą ochrony informacji o haśle.

Przechowuj hasła przy użyciu szyfrowania odwracalnego muszą być włączone podczas korzystania z uwierzytelniania CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol) przez zdalny dostęp lub usługi uwierzytelniania internetowego (IAS). Jest to również wymagane w przypadku używania uwierzytelniania szyfrowanego w Internetowych usługach informacyjnych (IIS).